Öğrenme Güçlüğü Kongresi

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sizleri Cumhuriyetimizin 100. Yılında Üsküdar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği ve DİSLEV tarafından düzenlenen, İkinci Uluslararası Katılımlı Öğrenme Güçlüğü Kongresi’ne (UÖGK ‘2024) davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Bildiğiniz gibi ilk ulusal kongremiz 22-24 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ‘1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Kongresi’ adıyla gerçekleştirilmişti. Ne var ki tüm dünyayı alt-üst eden Covid 19 pandemisinin ardından da ulusumuzu derinden sarsan 6 Şubat deprem felâketi nedeniyle, çok arzu etmemize rağmen uluslararası hüviyete kavuşturmayı plânladığımız ulusal kongremizin ikincisini gerçekleştiremedik. Aradan geçen süre içerisinde gerek dernek gerek vakıf olarak tüm çabamızla ülkemizde özgül öğrenme güçlüğü bağlamında farklı disiplinlerden akademisyenleri, eğitimcileri, araştırmacıları, uygulamacıları, sorunu bire-bir yaşayan bireyleri ve aileleri birleştireceğine, böylece ülkemizde yol gösterici güçlü bir platform olacağına inandığımız ulusal kongremizin bir an önce gerçekleştirilmesi yönünde girişimlerde bulunduk.

Evet, İkinci Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi (ÖGK ‘2024) bu yıl Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği ve DİSLEV ile Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile 18-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Özgül öğrenme güçlüğü alanının disiplinler arası çalışmalara çok yatkın olması nedeniyle, kongrelerimizin pek çok farklı meslek dallarından sunumlar ve izleyiciler ile de zenginleşerek gelişmesini arzu etmekteyiz. Kongremizin bu yıl yeni ve daha iyi olanaklara sahip Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi’nde gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Nöroloji-Psikiyatri-Psikoloji üçgeninde temellenen Üsküdar Üniversitesi’nin dil ve konuşma bozuklukları, ergoterapi, çocuk gelişimi alanlarına gösterdiği özel ilgi sayesinde kongremizin daha zengin ve verimli geçeceğini umuyoruz.

İkinci Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi (ÖGK ‘2024) çağrılı konuşma temaları “Özgül Öğrenme Güçlüğünün Tanılanması ve Değerlendirilmesi”, “Özgül Öğrenme Güçlüğünde Erken Tanılama ve Erken Müdahale” “Özgül Öğrenme Güçlüğüne Eşlik Eden Diğer Durumlar”, “Özgül Öğrenme Güçlüklerinin Yönetimi”, “Disleksi-Disgrafi-Diskalkuli” olarak belirlenmiş, bu konularda alanın önde gelen uzmanları çağrılı konuşmacı ve panelist olarak kongremize katılmayı kabul etmişlerdir.

Doğrudan özgül öğrenme güçlüğü alanında çalışan ve hizmet sunan akademisyenlerimizin ve eğitimcilerimizin yanı sıra diğer disiplinlerden uzmanların da bu kongreye katılım göstermeleri, disiplinler arası iş birliklerinin oluşmasına, ortak araştırmaların ve projelerin gerçekleştirilmesine fırsat ve zemin hazırlayacaktır. Bu bağlamda kongremizin eğitim-sağlık-aile ve sosyal hizmetler alanlarının kaynaşmasına aracılık etmesi de hedeflenmektedir. ÖGK ’24 çerçevesinde genel ve özel eğitim alanında uzmanlar, öğretmenler, çocuk gelişimi uzmanları, çocuk ve ergen psikiyatristleri, psikologlar, ergoterapistler, dil ve konuşma terapistleri, özgül

öğrenme güçlükleri alanında çalışan tüm meslektaşlarımız ile diğer disiplinlerden olup da konuya ilgi duyan değerli meslektaşlarımız, sunacakları serbest bildiriler ve poster bildirilerle bilimsel birikimlerini paylaşma ve tartışma olanağı bulacaklardır.

Özgül öğrenme güçlükleri alanına bilimsel katkı veren çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacı ile gerçekleştirilecek olan İkinci Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi (ÖGK ‘2024), sizlerin katılımıyla daha da zenginleşecektir.

Bildirilerinizi ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla…

ÖGK ‘2024 Düzenleme Kurulu