BİLDİRİ ÖZET YÖNERGESİ

 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 05 Mayıs 2024’tür.
 • Bildiriler sadece kongremizin internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
 • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurumun adı, ili ve ülkesi belirtilmelidir. Amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve anahtar kelimeler (en az üç) sırasıyla yer almalıdır.
 • Bildiri özetleri bilim kurulunda yer alan ve/veya ilgili alanda uzmanlığı olan üç farklı hakem tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri ve poster bildirisi olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.
 • Bildiri sunumu için kongreye kayıt olunarak kongre kayıt ücreti ödenmelidir.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Poster bildiriler 70 (en) x 90 (boy) cm boyutlarında olmalı ve bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterler İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 • Poster bildiri başlığı en az 2.5 cm büyüklüğünde olmalıdır. Başlığın altında yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte, belirtilen yere asılacaktır
 • Yazarların, poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde posterlerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözel sunumlar İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Sözel bildiri sunum süresi 15 dakikadır.

SİMULTENE ÇEVİRİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ

 • Kongre süresince sadece çağrılı konuşmacıların sunumları için simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.
 • İngilizce olarak gerçekleştirilecek serbest bildiri sunumlarında simultane çeviri hizmeti sağlanmayacaktır; ancak İngilizce sunumlar için ayrı bir salon tahsis edilecektir.